انواع جک های بادی
سیلندر های خطی
سیلندر های غیر خطی
سیلندر های خطی جک هایی هسند که حرکت آنها مستقیم است و دورانی یا زاویه ای نیست.
در این دسته سیلندر های قلمی، سیلندر های چهار میل، سیلندر های پروفیلی، جک های رادلس، جک های راهنما دار یا دو شافت جای میگیرند.
جک های دو طرفه و در مجموع هر سیلندری که عملکرد دورانی یا زاویه ای ندارد در این دسته قرار میگیرد.

نیروی تولیدی این دسته از سیلندر ها معمولا از حاصل ضرب مقطع مساحت کف سیلندر در فشار کاری سیستم بدست می آید.
البته باید به موارد زیر دقت کرد:

قطر برحسب سانتی متر باشد
مساحت مقطع (شعاع*شعاع*۳٫۱۴)
فشار کاری هم برحسب بار
نیروی بدست آمده برحسب کیلوگرم است.
به این نکته توجه داشته باشید که در کورس برگشت باید قطر شفت از مقطع کم شود.
نیروی تولیدی در برگشت (سیلندر ها شافت دار) همیشه کم تر است.

سیلندر های غیر خطی تنوع بیشتری دارند.
جک های گریپر، اکچویتور ها، جک های دورانی، جک های شعاعی، ایر موتور ها در این دسته جای میگیرند.
نیروی تولیدی این جک ها دیگر به صورت بالا محاسبه نمی شوند و روی پلاک آنها نوشته میشود یا با توجه به کاتالوگ سازنده حساب میشود.

مشاهده فیلترها
فیلتر دسته بندی

    هیچ محصولی یافت نشد.